אחתנו, את היי לאלפי רבבה

‫(בראשית כ”ד, ס)‬

Our sister, may you become ‬ thousands and myriads of thousands…